Zakelijke verzekeringen


Ondernemen is risico nemen. Voor veel risico´s die uw bedrijf loopt kunt U zich echter verzekeren, of het nu gaat om brand, rechtsbijstand of aansprakelijkheid.
Wat verzekert U?
U hoeft niet alles te verzekeren. Maak een afweging tussen de risico´s die U kunt en wilt lopen en de kosten van een verzekering. Een ondernemer heeft geen recht op verschillende sociale voorzieningen. De ziektekosten,- arbeidsongeschiktheids- en bedrijfsschadeverzekeringen zijn echter erg belangrijk, omdat deze Uw inkomen beïnvloeden.
Naast de "reguliere" bedrijfsverzekeringen en particuliere verzekeringen dient U in de privé-sfeer rekening te houden met een aantal belangrijke verzekeringen zoals:

1.arbeidsongeschiktheid (AOV)
2.ouderdomspensioen
3.nabestaandenpensioen
Waarschijnlijk staat U er niet graag bij stil, maar een ongeluk of ziekte kan ook U overkomen. Wat betekent het voor Uw bedrijf en Uw privé-situatie als Uw gezondheid U in de steek laat? Wat betekent Uw overlijden voor Uw nabestaanden? Welke gevolgen heeft dat voor de financiële situatie van Uw nabestaanden en Uw onderneming?
U staat er niet alleen voor. Schimmelpenningh Financieel Advies biedt U een totaaloplossing met de best denkbare producten op het gebied van personeels- en bedrijfsverzekeringen.

 

« terug