Pensioenen/vermogensopbouw


Het is voor U misschien nog ver weg of bent U al plannen aan het maken? Heeft U al een idee hoe u wilt leven na uw pensioenering? Rustig aan, of juist actiever ? Eerder stoppen met werken is voor vele mensen een belangrijke wens.
Hoe regelt U dat dan? En hoe zorgt U dat er straks genoeg geld is om te blijven leven zoals u wilt?

Een goede pensioenopbouw is niet meer vanzelfsprekend. Veel mensen denken al gauw dat het wel goed zal komen met hun pensioen. Ze hebben een baan, een salaris en betalen toch premies? Ze maken zich geen zorgen over "later". Wie zo denkt kan zich echter vergissen! Pas bij 40 dienstjaren heeft u een volledig pensioen opgebouwd. Lang niet iedereen maakt die 40 dienstjaren vol.  Ook wisselen van baan en van bedrijfstak kan een nadelige invloed op Uw pensioen hebben. Wie in deeltijd werkt, bouwt ook maar gedeeltelijk aan zijn of haar pensioen. Ook de inflatie speelt een belangrijke rol bij Uw pensioenopbouw. Een pensioentekort ligt altijd op de loer!

Bovendien denken veel mensen bij het horen van het woord "pensioen" alleen aan het oudedagspensioen maar vergeten dat er in geval van overlijden nog nabestaanden zijn waar financieel voor gezorgd moet worden (nabestaandenpensioen).

U bent nooit te jong om aan Uw pensioen te denken. Schimmelpenningh Financieel Advies helpt U met het berekenen van Uw pensioen (tekort) en met het maken van de juiste keuze.

« terug