Schade


Hulp bij schade!

Bij alle schades zijn wij Uw eerste aanspreekpunt!
Meld een schade bij voorkeur via e-mail (
info@hsfa.nl)
of bel 06-81790950. Wij geven U advies, de noodzakelijke formulieren, houden contact met de verzekeraar en houden U op de hoogte over de verdere schadeafhandeling.

Spoed?
Indien U ons niet meteen kunt bereiken (bijvoorbeeld in het weekeinde) en noodhulp wel dringend vereist is (bijvoorbeeld na een (verkeers)ongeval in binnen- of buitendland) dan belt U de hulpdienst, 365 dagen per jaar dag en nacht bereikbaar. Kijk op Uw polis of groene kaart voor het telefoonnummer.

Diefstal van uw auto?
Is Uw auto gestolen? Dan is het altijd belangrijk instanties dat U verschillende informeert.
1. Doe altijd aangifte bij de politie en vraag om het aangifterapport.
2. Neem contact op met het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit: 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op 071-3641777.
3. Meld de autodiefstal ook zo spoedig mogelijk aan ons zodat wij de verdere schadeafhandeling kunnen verzorgen.

« terug